گالری

جلسه هیات مدیره با آقای سعیدی معاونت برنامه ریزی

جلسه اعضای هیات مدیره برای فهرست بها

جلسه با برنامه بودجه و توزیع برق استان گیلان

جلسه انجمن با تامین اجتماعی

همایش انجمن صنفی برق استان گیلان

همایش هم اندیشی

جلسه هیات مدیره و پیمانکاران منطقه با نماینده محترم لنگرود

جلسه با دکتر دنیامالی نماینده محترم بندر انزلی

جلسه با مهندس نجفی نماینده ی محترم شهرستان آستانه اشرفیه